De sjonger

Wurdt net gek op my famke ik bin een sjonger 
Ek al bisto bêst wol een lekker wiif 
It is foar dy ek it bêste dat ik fourt gean 
Wurdt net gek op my famke ik bin een hartendief

Elke wike steane wy yn een oare tent 
Folop yn it ljocht, dat binne wy wol went                                
De measte froulju wolle dan my ús mei 
Us libben giet mâl en is hiel frij.

Rock and Roll is ús motto else jûn 
Foar dat sjonge krije wy een dikke bult poen 
It lûkt de froulju oan as een magneet 
Al die oandacht is moai mar giet faak te neet.

Refr:
Wurdt net gek op my famke ik bin een sjonger 
Ek al bisto bêst wol een lekker wiif 
It is foar dy ek it bêste dat ik fourt gean 
Wurdt net gek op my famke ik bin een hartendief

Moaie froulju dêr binne wy gek op 
Alle famkes binne jûn myn pop 
Mar as it klear is dan gean wy wér nei hús 
Nei myn eigen leafe, die is al thús.

It libben fan een artiest is bêst wol swier 
Altyd fans om dy hinne en oan it bier			   
Elke dei is foar ús ien grut feest 
Alles kin en we gean tekear as een beest.

Tekst: Marcel Meppelink